Cyber 3C+

關注3C產業動態的各位應該不陌生,鴻海集團旗下通路賽博數碼,今年開始在台灣擴大設立據點。鴻海不只參與了APPLE相關製造,現在加上了代理與最終端的銷售,可說是整條通路都在手裡啊…這個月第一家門市就在桃園開幕了!不僅打出Cyber 3C通路品牌,也採取了店中店的異業結盟方式。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

繼續閱讀

廣告